Počítačové vybavení a různé předměty
Počítačové vybavení a různé předměty
Košík 0

Politique de důvěrnosti

Úvod
Vzhledem k vývoji nových komunikačních nástrojů je třeba věnovat zvláštní pozornost ochraně soukromí. Proto jsme odhodláni respektovat důvěrnost osobních údajů, které shromažďujeme.


Shromažďování osobních údajů

Shromažďujeme následující informace:

 • Příjmení
 • Křestní jméno
 • adresa
 • PSČ
 • E-mailová adresa
 • Telefonní / faxové číslo
 • Pohlaví / sex
 • Věk / datum narození

Osobní údaje, které shromažďujeme, se shromažďují prostřednictvím formulářů a prostřednictvím interaktivity vytvořené mezi vámi a našimi webovými stránkami. K shromažďování informací o vás také používáme, jak je uvedeno v následující části, soubory cookie nebo protokoly.


Formy a interaktivita:

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány pomocí formuláře, konkrétně:

 • Formulář pro registraci webových stránek
 • Objednávka
 • Průzkum
 • Concours

Takto shromážděné informace používáme pro následující účely:

 • Sledování objednávky
 • Informační / propagační nabídky
 • statistika
 • Kontakt
 • Správa webových stránek (prezentace, organizace)

Vaše informace jsou také shromažďovány prostřednictvím interaktivity, kterou lze zjistit mezi vámi a naším webovým serverem, a to následovně:

 • statistika
 • Kontakt

Takto shromážděné informace používáme pro následující účely:

 • korespondence
 • Informace nebo propagační nabídky

Soubory protokolu a souborů cookie

Shromažďujeme určité informace prostřednictvím souborů protokolu a souborů cookie. Jedná se zejména o následující informace:

 • IP adresa
 • Navštívené stránky a žádosti
 • Čas a den připojení

Použití těchto souborů nám umožňuje:

 • Vylepšený servis a osobní přivítání
 • Personalizovaný profil spotřeby
 • Sledování ovládání
 • Statistický

Sdílení osobních údajů

Zavazujeme se, že nebudeme shromažďovat získané osobní údaje. Tyto informace však někdy sdílíme s třetími stranami z následujících důvodů:

 • Profil spotřeby
 • partnerství
 • Publicité

Pokud si nepřejete, aby vaše osobní informace byly sdělovány třetím stranám, můžete proti nim vznést námitky v době jejich sběru nebo kdykoli poté, jak je uvedeno v následující části.


Právo na odpor a odstoupení od smlouvy

Zavazujeme se, že vám nabízíme právo vznést námitky a stáhnout vaše osobní údaje.
Právo na odpor je chápáno jako možnost nabízená uživatelům internetu odmítnout použití jejich osobních údajů pro určité účely uvedené při sběru.

Právo na odstoupení od smlouvy se rozumí možnost nabízená uživatelům internetu požadovat, aby se jejich osobní údaje již neobjevovaly, například v seznamu adresátů.

K uplatnění těchto práv můžete:
Poštovní směrovací číslo: 33 LE BREUIL, SAINT MARTIAL DE MIRAMBEAU 17150
Email: contact@vente-ordi.com
Telefon: 0546709466
Sekce webových stránek: https://www.vente-ordi.com/pages/contact
Odběr můžete kdykoli zrušit kliknutím na odkazy pro odhlášení, které se nacházejí ve spodní části našich e-mailů.


Oprávnění k přístupu

Zavazujeme se uznat právo na přístup a opravu dotyčným osobám, které chtějí konzultovat, upravovat nebo dokonce vymazat informace, které se jich týkají.
Uplatnění tohoto práva bude provedeno:
Poštovní směrovací číslo: 33 LE BREUIL, SAINT MARTIAL DE MIRAMBEAU 17150
Email: contact@vente-ordi.com
Telefon: 0546709466
Sekce webových stránek: https://www.vente-ordi.com/


Zabezpečení

Osobní údaje, které shromažďujeme, jsou uchovávány v bezpečném prostředí. Lidé, kteří pro nás pracují, jsou povinni respektovat důvěrnost vašich informací.
Pro zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů používáme následující opatření:

 • Protokol SSL (Secure Sockets Layer)
 • Gestion des Accès - personne autorisée
 • Gestion des Accès - personne concernée
 • Logiciel de dohled du réseau
 • Sauvegarde informatique
 • Identifiant / mot de passe
 • Pare-feu (firewall)

Zavazujeme se udržovat vysoký stupeň důvěrnosti zahrnutím nejnovějších technologických inovací, abychom zajistili důvěrnost vašich transakcí. Protože však žádný mechanismus nenabízí maximální zabezpečení, existuje vždy riziko spojené s používáním internetu k přenosu osobních údajů.


etiketa

Naše závazky týkající se ochrany osobních údajů splňují požadavky následujícího programu:


Legislativa

Zavazujeme se dodržovat legislativní ustanovení uvedená v:
CNIL pod číslem: 1692096 v 0.