Počítačové vybavení a různé předměty
Počítačové vybavení a různé předměty
Košík 0

Podmínky služby

Podmínky služby

Článek 1 : Předmět

Tyto Podmínky nebo Všeobecné podmínky užívání právně upravují využívání služeb webu VENTE-ORDI.COM (dále jen „web“).

Uzavření smlouvy mezi společností GF-TECHNOLOGIES.COM, uživatelem, přístupu na web musí předcházet přijetí těchto CGU. Přístup na tuto platformu znamená přijetí těchto VOP.

Článek 2 : Otisk

Web VENTE-ORDI.COM je editován společností GF-TECHNOLOGIES.COM registrovanou u RCS pod číslem 514 658 707, jehož sídlo se nachází na adrese 33 Le Breuil - 17150 Saint Martial de Mirambeau, Metropolitan France.

Hostitelem webu SALE-ORDI.COM je společnost Shopify, která se nachází na ulici 150 Elgin Street, 8. patro Ottawa, ON K2P 1L4 - Kanada.

Článek 3 : Přístup na web

Web SALE-ORDI.COM poskytuje bezplatný přístup k následujícím službám:

  • Prodej výpočetní techniky

Stránka je přístupná zdarma odkudkoli a odkudkoli s přístupem na internet. Veškeré náklady nezbytné pro přístup ke službám (počítačový hardware, připojení k internetu atd.) Nese uživatel.

Přístup ke službám vyhrazeným členům se provádí pomocí uživatelského jména a hesla.

Z důvodů údržby nebo z jiných důvodů může vydavatel přerušit nebo pozastavit přístup na web bez předchozího upozornění nebo odůvodnění.

Článek 4 : Sběr dat

Pro vytvoření uživatelského účtu je shromažďování informací v době registrace na stránce nezbytné a povinné. V souladu se zákonem č. 78-17 ze dne 6. ledna o zpracování údajů, spisech a svobodách se shromažďování a zpracování osobních údajů provádí s ohledem na soukromí.

V souladu se zákonem o ochraně údajů ze dne 6. ledna 1978, články 39 a 40, má uživatel právo na přístup, opravu, vymazání a odmítnutí svých osobních údajů. Výkon tohoto práva provádí:

Článek 5 : Duševní vlastnictví

Značky, loga a obsah webu VENTE-ORDI.COM (grafické ilustrace, texty atd.) Jsou chráněny zákonem o duševním vlastnictví a autorskými právy.

Reprodukce a kopírování obsahu uživatelem vyžaduje předchozí autorizaci z webu. V takovém případě je zakázáno jakékoli použití pro komerční nebo reklamní účely.

Článek 6 : Odpovědnost

Přestože jsou informace zveřejněné na webu považovány za spolehlivé, místo si vyhrazuje právo nezaručit spolehlivost zdrojů.

Informace zveřejněné na webu VENTE-ORDI.COM jsou poskytovány pouze pro informační účely a nemají žádnou smluvní hodnotu. Navzdory pravidelným aktualizacím nemůže být web zodpovědný za případné změny administrativních a právních ustanovení, ke kterým dojde po zveřejnění. Totéž platí pro použití a interpretaci informací sdělovaných na platformě.

Web odmítá jakoukoli odpovědnost týkající se možných virů, které mohou infikovat počítačový hardware uživatele po použití nebo přístupu na tento web.

V případě vyšší moci nebo v případě nepředvídatelné a nepřekonatelné skutečnosti třetí strany nelze brát na vědomí odpovědnost.

Celková záruka bezpečnosti dat a důvěrnosti není webem zaručena. Místo se však zavazuje implementovat všechny metody potřebné k tomu, aby to bylo možné.

Článek 7 : Hypertextové odkazy

Web může být tvořen hypertextovými odkazy. Kliknutím na ně uživatel opustí platformu. Ten nemá žádnou kontrolu a nemůže nést odpovědnost za obsah webových stránek souvisejících s těmito odkazy.

Článek 8 : Soubory cookie

Během návštěv na webu může dojít k automatické instalaci cookie do navigačního softwaru uživatele.

Soubory cookie odpovídají malým souborům dočasně umístěným na pevném disku počítače uživatele. Tyto cookies jsou nezbytné pro zajištění přístupnosti a navigace na webu. Tyto soubory neobsahují osobní údaje a nelze je použít k identifikaci osoby.

Informace obsažené v cookies se používají ke zlepšení výkonu prohlížení na webu VENTE-ORDI.COM.

Procházením webu Uživatel přijímá cookies. Lze je deaktivovat pomocí nastavení v navigačním softwaru.

Článek 9 : Publikování uživatelem

Web SALE-ORDI.COM umožňuje členům přidávat komentáře.

Ve svých publikacích je člen povinen respektovat platná pravidla Netiquette i platná právní pravidla.

Tato stránka má právo provádět a priori moderování publikací a může je odmítnout uvést na trh online, aniž by musela poskytnout odůvodnění.

Člen si zachovává všechna svá práva duševního vlastnictví. Jakékoli zveřejnění na webu však znamená přenesení nevýhradního a svobodného práva na vydavatelskou společnost zastupovat, reprodukovat, upravovat, přizpůsobovat, distribuovat a distribuovat publikaci kdekoli a na jakémkoli nosiči po dobu trvání duševní vlastnictví. To lze provést přímo nebo prostřednictvím oprávněné třetí strany. Týká se to zejména práva používat publikaci na webu a v mobilních telefonních sítích.

Vydavatel se pro každé použití zavazuje uvést jméno člena v blízkosti publikace.

Uživatel odpovídá za veškerý obsah, který uvede online. Uživatel se zavazuje nezveřejňovat obsah, který by mohl poškodit zájmy třetích osob. Všechna soudní řízení vedená poškozenou třetí stranou proti této stránce musí nést uživatel.

Smazání nebo úprava obsahu Uživatele prostřednictvím webu může být provedena kdykoli, z jakéhokoli důvodu a bez předchozího upozornění.

Článek 11 : Délka smlouvy

Tato smlouva je platná na dobu neurčitou. Začátek využívání služeb webu znamená použití smlouvy vůči uživateli.

Článek 12 : Rozhodné právo a příslušná jurisdikce

Tato smlouva podléhá francouzskému právu. Neexistence smírného řešení sporů mezi stranami znamená, že k urovnání sporu se obrátí příslušný francouzský soud.